Pink Ltd. Pink Ltd.

PINK Limited

[ENGLISH TEXT HERE]

Het Keniaanse bedrijf Pink Ltd. staat los van Stichting OKE, maar er is wel sprake van een nauwe samenwerking. De kleuterklas mag bijvoorbeeld gratis spelen op het terrein van Pink Ltd., de cursussen die door de Stichting worden georganiseerd maken gebruik van de faciliteiten van Pink Ltd. tegen een gereduceerd tarief, of als het voor de studenten is gratis. Studenten die niet thuis kunnen verblijven mogen op het terrein van Pink Ltd. verblijven, daarvoor in ruil helpen zij mee het terrein te onderhouden. Een relatie met weerderzijds voordeel dus.

De verantwoordelijkheid van het bedrijf (Ltd.) is beperkt tot een relatief kleine inleg. Het is niet de bedoeling dat er winst wordt gemaakt. Eventuele overschotten worden opnieuw geïnvesteerd in het bedrijf zelf of de projecten. Soms via Stichting OKE.

Onder de vlag van PINK Ltd. kunnen allerlei activiteiten ter plaatse worden uitgevoerd of gestart zonder dat daar meteen een licentie voor nodig is. Er is overleg geweest met de Chief van het district Kericho omdat ons terrein (Maraboi) daar in ligt. Landelijk was er overleg met het toenmalige Investment Promotion Centre uit Nairobi.

Stichting OKE

[ENGLISH TEXT HERE]

Stichting OKE is een organisatie die geheel bestaat uit vrijwilligers en werkzaam is in het westen van Kenia, op het platteland, vlak bij het dorp Sondu. 

Dit is een van de arme gebieden van Kenia waar geen toerisme is, in het zuidwesten van het land, met als grens aan de westzijde het Victoriameer en aan de zuidzijde Tanzania. Men is aangewezen op landbouw, maar door overstromingen vanwege hevige regenval mislukken de oogsten soms en worden de hutten zwaar beschadigd.
Het doel is om een meer eerlijke verdeling van welvaart tot stand te brengen zodat de mensen daar een beter leven en een betere toekomst krijgen. Dit wordt vanuit Nederland gedaan worden door middel van sponsoring van de diverse projecten, maar vrijwilligers kunnen ook ter plaatse helpen tijdens een verblijf in Kenia.

Close Menu